เมื่อเย็นวานนี้ พาลูกปัญญ์ออกไปเดินที่หน้าบ้าน ช่วงฝนกำลังจะตก มีเมฆครึ้มดำเต็มท้องฟ้า เลยชี้ให้ ปัญญ์ ดู เขาก็มองไปตามนิ้ว สีหน้า-ท่าทางสนใจมาก

พอพาเดินกลับเข้าบ้าน ร้องไห้ดังลั่น เลยต้องพากลับไปดูเมฆอีกรอบให้หนำใจนั่นละ ภารกิจอาบน้ำจึงดำเนินต่อได้

เลยต้องค้นเรื่องเมฆ เรื่องดาว เผื่อต้องตอบคำถามปัญญ์ ในอนาคต

และเพิ่งได้รู้ว่า เมฆ นั้น มีเรื่องราวให้เรียนรู้มากมายเหมือนกันแฮ่ะ ลองดูนี่

 • เมฆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมี ๒ รูปร่างลักษณะคือ เมฆก้อน (เมฆคิวมูลัส – Cumulus) และเมฆแผ่น (เมฆสเตรตัส – Stratus)
 • หากเมฆก้อนลอยชิดติดกัน เรานำชื่อทั้งสองมารวมกัน และเรียกว่า เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus)
 • ในกรณีที่เป็นเมฆฝน เราจะเพิ่มคำว่า นิมโบ หรือ นิมบัส ซึ่งแปลว่า “ฝน” เข้าไป
  1. เช่น เราเรียกเมฆก้อนที่มีฝนตกว่า เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) และเรียกเมฆแผ่นที่มีฝนตกว่า เมฆนิมโบสเตรตัส (Nimbostratus)
 • ได้มีการแบ่งเมฆออกเป็น ๓ ระดับ คือ เมฆชั้นสูง เมฆชั้นกลาง และเมฆชั้นต่ำ
  1. ถ้าเป็นเมฆชั้นสูง (สูงกว่า ๖ ก.ม.) จะเติมคำว่า เซอโร (ชั้นสูง) ไว้ข้างหน้า เช่น เรียกเมฆก้อนชั้นสูงว่า เมฆเซอโรคิวมูลัส (Cirrocumulus) เรียกเมฆแผ่นชั้นสูงว่า เมฆเซอโรสเตรตัส (Cirrostratus)
  2. ถ้าเป็นเมฆชั้นกลาง (๒ – ๖ ก.ม.) จะเติมคำว่า อัลโต (ชั้นกลาง) ไว้ข้างหน้า เช่น เรียกเมฆก้อนชั้นกลางว่า เมฆอัลโตคิวมูลัส (Altocumulus) และเรียกเมฆแผ่นชั้นกลางว่า เมฆอัลโตสเตรตัส (Altostratus)
  3. ส่วนเมฆชั้นต่ำ (ต่ำกว่า ๒ ก.ม.) จะเติมคำว่า สเตรตัส เช่น เรียกเมฆก้อนชั้นต่ำว่า เมฆสเตรโตคิวมูลัส (Stratocumulus) และเรียกเมฆแผ่นชั้นต่ำว่า เมฆสเตรตัส (Stratus)

แม่เจ้า… เอากะเขาสิ นี่ไปอยู่หลังเขาที่ไหนมา ถึงไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลย

ค้นหาข้อมูลไปเรื่อย ก็รู้เยอะขึ้น เรื่องระบบสุริยะจักรวาลก็น่าสนใจ ไปเจอที่ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ เขาทำโปสเตอร์ไว้ แสดงให้เห็นภาพได้อย่างดีทีเดียว

เรื่องราวบนท้องฟ้าของลูกปัญญ์คงได้คุยกันอีกเยอะ ลูกปัญญ์พร้อมเมื่อไรบอกมาได้เลย พ่อเตรียมตัวรอไว้แล้ว…


โปสเตอร์ระบบสุริยะ
โปสเตอร์ระบบสุริยะ

(จาก ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์)


ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ อีกได้ที่

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *