เหตุที่อัตราเงินเฟ้อตอนนี้ปาเข้าไปเกือบ ๙% และดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ ๓% ภาวะแบบนี้ทำให้ต้องตรึกตรอง เตรียมการ วางแผนเรื่องการออมอย่างหนัก

LTF – RMF เป็นเครื่องมือที่จะมาช่วยในการออมเงิน และสามารถลดหย่อนภาษีได้อีก

  • LTF (Long Term Equity Fund) กองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ส่วนจะเป็นหุ้นอะไร ต้องอ่านข้อมูลให้ละเอียด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และต้องถือยาว อย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน หากถอนออกก่อนกำหนด จะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี แถมที่ได้ไปแล้วจะถูกเรียกคืนอีกต่างหาก
  • RMF (Retirement Mutual Fund) กองทุนรวมที่ส่งเสริมการออมเงิน เพื่อให้อยู่รอดหลังเกษียนอายุ รูปแบบคือ ใส่เงินเข้าไปอย่างเดียว จนกว่าอายุ ๖๐ ปี โดยจะได้ผลตอบแทนตามประสิทธิภาพการบริหารของแต่ละกองทุน (กองทุนสามารถนำเงินไปลงทุนใน หุ้น, พันธบัตร, ตราสารเงิน, …)

ทีนี้ในตลาด LTF – RMF มีบริษัทจัดการกองทุนรวม ออกสินค้ามาให้เลือกเพียบเลย เลือกกันไม่หวาดไม่ไหว ไม่รู้จะเลือกกองทุนแบบไหนดี ผลตอบแทนก็แตกต่างกันออกไป

ค่อยๆ ดูกันไปก็แล้วกัน…

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *