วานนี้ (10 มิ.ย. 52) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ยังขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงไม่หยุดจริงๆ มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศ, สถาบันเป็นตัวคอยสนับสนุน ใจคอจะไม่พักกันบ้างหรืออย่างไร

ดัชนีซื้อขาย SET

การซื้อขายตามประเภทนักลงทุน

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *