แนะนำ Free Theme ของ WordPress อีกอันหนึ่งครับชื่อ TurnOut Mag Theme ที่เปิดให้ Download ทาง www.wpthemedesigner.com

ตรงส่วนของเนื้อหา จะแบ่งเป็น 2 column ในส่วนของรูปที่แสดงเป็น Thumbnail นั้น ตัวโปรแกรมจะ Automatic Resize ให้เลย ไม่ต้องไปใช้ Custom Field แต่อย่างใด

Download theme ได้ที่ www.wpthemedesigner.com

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *