ข้อมูลการระบายน้ำย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน (๕ พ.ย. ๕๔) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันเขื่อนภูมิพล ณ ๕ พ.ย. ๕๔ จาก water.egat.co.th

ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันเขื่อนสิริกิติ์ ณ ๕ พ.ย. ๕๔ จาก www.sirikitdam.egat.com

468 ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *