การสั่งซื้อของจาก อเมริกา มีวิธีการจัดส่งหลายแบบ ลองมาดูการส่งแบบ Express Mail International โดย USPS กัน ซึ่งการส่งแบบนี้ในเว็บจะระบุระยะเวลาในการจัดส่ง 3 – 5 วันทำการ (USPS – Service)

ขั้นตอนการส่งของ USPS เช็คได้ที่ USPS – Track & Confirm
1. Dispatched to Sort Facility
July 10, 2012, 6:39 pm, LAS VEGAS, NV 89134

2. Acceptance
July 10, 2012, 6:40 pm, LAS VEGAS, NV 89199

3. Processed through USPS Sort Facility
July 10, 2012, 6:52 pm, LAS VEGAS, NV 89199

4. Depart USPS Sort Facility
July 11, 2012, LAS VEGAS, NV 89199

5. Arrived at Sort Facility
July 11, 2012, 8:02 pm, ISC LOS ANGELES CA (USPS)

6. Processed Through Sort Facility
July 11, 2012, 8:04 pm, ISC LOS ANGELES CA (USPS)

7. Processed Through Sort Facility
July 15, 2012, 5:14 am, THAILAND

8. Customs clearance processing complete
July 15, 2012, 12:14 pm, THAILAND

9. Incorrect Address – Addressee’s address being verified
July 15, 2012, 6:25 pm, THAILAND

10. Payment of charges – Item being held, addressee being notified
July 16, 2012, 8:11 am, THAILAND

11. Attempted Delivery – Item being held, addressee being notified
July 16, 2012, 10:00 am, THAILAND

12. Delivered
July 16, 2012, 10:00 am, THAILAND

พอสินค้ามาถึงเมืองไทย ต่อจากขั้นตอนที่ 7 ทีนี้เราก็มาติดตามได้จากเว็บของ ไปรษณีย์ไทย (ThailandPost – Track) โดยใช้เลขที่การจัดส่งที่ได้จาก USPS นั่นละมาใช้ในการค้นหา

1. ศป.EMS รับเข้าระบบ
อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2555 05:14:45 น.

2. ศป.EMS ใส่ของลงถุง
อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2555, 12:05:17 น.

3. ศป.EMS ปิดถุง
อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2555 12:14:15 น.

4. ปากเกร็ด รับถุง
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2555 06:41:30 น.

5. ปากเกร็ด เตรียมการนำจ่าย
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2555 08:11:27 น.

6. ปากเกร็ด สถานะการนำจ่าย ออกใบแจ้ง
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2555 09:00-11:59 น.

7. ปากเกร็ด ออกใบแจ้งให้ผู้รับไปขอรับสิ่งของแล้ว เนื่องจากต้องชำระค่าธรรมเนียม
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2555 08:11:50 น.

8. ปากเกร็ด สถานะการนำจ่าย ผู้รับได้รับเรียบร้อย
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2555 09:00-11:59 น.

หลังจากที่สินค้า/สิ่งของเข้ากระบวนการของไปรษณีย์แล้ว จะต่อด้วยขั้นตอนเรื่องภาษี ของกรมศุลกากร ที่สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นระบบสำหรับตรวจสอบสถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ได้ 3 ประเภท
   – ไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (หมายเลขสิ่งของขึ้นต้นด้วย E)
   – ไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศ (หมายเลขสิ่งของขึ้นต้นด้วย R)
   – พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (หมายเลขสิ่งของขึ้นต้นด้วย C)

1. ไปรษณีย์บันทึกชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ ส่งเข้าระบบศุลกากร
15-07-2555 11:33:39

2. ศุลกากรดำเนินการเสร็จ ส่งสิ่งของให้ไปรษณีย์
15-07-2555 11:38:26

ในกรณีที่สินค้า/สิ่งของอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องเสียภาษี ก็ต้องไปจ่ายภาษี เพื่อรับของออกมา

468 ad

Comments are closed.