ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระบบคมชัดปกติ (SD)
๓ ช่อง (หมายเลขช่อง ๑๓ – ๑๕)
เลขที่ช่อง ช่อง
๑๓ BEC
๑๔ อสมท.
๑๕ ทีวีพูล
ช่องข่าวสารสาระ ระบบคมชัดปกติ (SD)
๗ ช่อง (หมายเลขช่อง ๑๖ – ๒๒)
เลขที่ช่อง ช่อง
๑๖ TNN
๑๗ ทีวีพูล
๑๘ เดลินิวส์ทีวี
๑๙ สปริงนิวส์
๒๐ 3A Marketing (Bright TV)
๒๑ วอยซ์ทีวี
๒๒ เนชั่นทีวี
ช่องวาไรตี้ ระบบคมชัดปกติ (SD)
๗ ช่อง (หมายเลขช่อง ๒๓ – ๒๙)
เลขที่ช่อง ช่อง
๒๓ WorkPoint TV
๒๔ ทรู
๒๕ GMM Grammy
๒๖ เครือเนชั่น (Now)
๒๗ อาร์เอส (ช่อง ๘)
๒๘ BEC
๒๙ โมโน
ช่องระบบคมชัดสูง (HD Variety)
๗ ช่อง (หมายเลขช่อง ๓๐ – ๓๖)
เลขที่ช่อง ช่อง
๓๐ อสมท.
๓๑ GMM Grammy (ช่อง One)
๓๒ ไทยรัฐทีวี
๓๓ BEC
๓๔ อมรินทร์ทีวี
๓๕ BBTV (ช่อง ๗)
๓๖ บางกอกมีเดีย (PPTV)
468 ad

Comments are closed.