พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มพระราชทานปริญญาบัตรแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมา จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๔๔ จึงต้องยุติพระราชกิจในการนี้ลง ด้วยพระชนมายุมากขึ้น และทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์

ในหลวง ทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับ มจ.กาฬวดิษ อดีตสมุหราชองครักษ์ ว่า

“ฉันตั้งใจว่า จะพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบ จนกระทั่งฉันไม่มีแรง เขาเหล่านั้นก็มุ่งมั่นที่จะรับปริญญาบัตรจากมือของฉัน บางคนเรียนถึง ๗ ปีกว่าจะจบ เขาใช้เวลาตั้งนาน ฉันใช้เวลาแค่ ๒ วินาทีเท่านั้น ยื่นปริญญาบัตรให้ ฉันจับปลายปริญญาบัตรด้านหนึ่ง เขาจับปลายอีกด้านหนึ่ง เรามองหน้ากัน ใจเราถึงกัน ใครเล่าจะรู้ว่า..เราจะพบกันอีกอย่างนี้”

อ้างอิง: Facebook Kanok Ratwongsakul Fan Page

468 ad

Comments are closed.