eBusiness Provider ในปัจจุบันเปิดให้บริการกันอย่างมากมาย เลือกใช้กันอย่างไม่หวาด ไม่ไหว ทั้งที่เป็นแบบ Business-to-Business (B2B), Business-to-Customer (B2C) รวมถึง Customer-to-Customer (C2C)

และยุคนี้คนทำธุรกิจ ทำการค้า ต้องใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ให้ได้ ยิ่งช่วงนี้ต้องมาเจอวิกฤติพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีก การหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การลดค่าใช้จ่ายลงมา ยิ่งต้องให้ความสำคัญ

เลยขอรวบรวมผู้ให้บริการ eBusiness ไว้ เผื่อจะเป็นประโยชน์ หากไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน ลองศึกษาการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านี้ได้เลยครับ

ผู้ให้บริการ eBusiness แบบ B2B
เว็บไซต์ การให้บริการ ประเทศ
www.alibaba.com เป็นผู้ให้บริการ B2B รายใหญ่ของโลก จีน
www.foodmarketexchange.com เน้นสินค้าอาหาร เช่น กุ้ง ทูน่า ไก่ ข้าว เมล็ดพันธุ์ ผัก ผลไม้ ไทย
www.ieattrade.com Sources/Supplier เน้นกลุ่มโรงงาน ไทย
www.suppliertoday.com แหล่งรวม Supplier ของไทย มีกลุ่มสินค้าหลากหลาย ไทย
www.ozone.net.nz
thai.ozonebarter.com
เปิดให้บริการ Barter สินค้า-บริการระหว่างธุรกิจ นิวซีแลนด์
ไทย
www.globalsources.com Sources/Supplier เน้นกลุ่มโรงงาน สิงคโปร์
www.hktdc.com Sources/Supplier หลากหลายกลุ่มธุรกิจ คล้ายกับ Alibaba ฮ่องกง

 

ผู้ให้บริการ eBusiness แบบ B2C
เว็บไซต์ การให้บริการ ประเทศ
www.tarad.com มีทั้งเปิดให้ใช้บริการฟรี (มีข้อจำกัดบางอย่าง) และคิดค่าบริการ ไทย
www.dbdmart.com เว็บ eCommerce ของ กระทรวงพาณิชย์ ที่สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ได้ฟรี
ฟีเจอร์ครบถ้วนทีเดียว
ไทย
www.officemate.co.th จำหน่ายสินค้าสำหรับสำนักงาน ไทย
www.readyplanet.com ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้าสำเร็จรูป ไทย

 

ผู้ให้บริการ eBusiness แบบ C2C
เว็บไซต์ การให้บริการ ประเทศ
www.thaisecondhand.com แหล่งสินค้ามือสอง ไทย
www.ebay.com
www.ebay.co.th
แหล่งประมูลสินค้ายักษ์ใหญ่ อเมริกา
ไทย
Read More