content top

รายชื่อหนังสือที่จะพิมพ์ของ​ โครงการหนังสือเพื่อสังคม

โครงการหนังสือเพื่อสังคม ชี้แจงรายชื่อหนังสือที่จะพิมพ์ในปีนี้ผ่านทางเฟสบุ๊ก BookForSociety ไว้ว่า

เนื่องด้วยมีเพื่อนนักอ่านอยากทราบว่า หนังสือของ “โครงการหนังสือเพื่อสังคม” โดย “มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม” ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดแปลจัดพิมพ์หนังสือต่างภาษาที่มีคุณค่าให้มีภาษาไทยสำหรับสังคมไทย และผลักดันให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสวนาพูดคุย แลกเปลี่ยน แนะนำคุณค่าของหนังสือและการอ่านหนังสือดีมีคุณค่า เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาเปลี่ยนแปลงนั้น ในปี 2557 จะมีเรื่องอะไรบ้าง
จึงขอเรียนให้เพื่อนนักอ่านทุกท่านได้ทราบดังนี้ครับ
[1] วรรณกรรมเยาวชนอเมริกัน : “ฟ้ากว้างทางไกล” ‘Papa You’re Crazy’
วิลเลียม ซาโรยัน : เขียน
วิภาดา กิตติโกวิท : แปล

[2] วรรณกรรมเยาวชนอเมริกัน : “ความสุขแห่งชีวิต” ‘The Human Comedy’
วิลเลียม ซาโรยัน : เขียน
วิภาดา กิตติโกวิท : แปล
วรรณกรรมเยาวชนของวิลเลียม ซาโรยันจะพิมพ์ออกมาภายในเดือนสิงหาคม 2557 นี้ครับ

Read More

GBAShips แวะไทย ก.พ. นี้

GBA Ships

GBA Ships

ร้านหนังสือ GBAShips แห่งนี้อยู่บนเรือขนาด 430 ฟุต มีหนังสือกว่า 5000 เล่ม เดินทางไปพบปะนักอ่านทั่วโลกมานานกว่า 8 ปีแล้ว Logos Hope ดำเนินการโดยองค์กรการกุศลเยอรมัน ภารกิจของเรือหนังสือลำนี้คือนำหนังสือราคาถูกไปจำหน่ายให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วโลก

ลูกเรือทุกคนไม่มีเงินเดือนแต่จะได้รับประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง ต้องเซ็นสัญญาทำงาน 1-2 ปี และตลอด 8 ปีตั้งแต่เรือหนังสือลำนี้เริ่มเดินเครื่อง ได้ไปเยือนมาแล้วมากกว่า 42 ประเทศ โดยมักจะจอดอยู่ที่ท่าเรือแห่งละประมาณ 2-3 สัปดาห์ ช่วงนี้อาสาสมัครบนเรือจะเข้าไปทำงานกับชุมชนและเปิดให้ผู้สนใจขึ้นไปเยี่ยมชมเรือได้ แต่รับผู้เข้าชมได้จำกัดครั้งละ 450 คนเท่านั้น

Read More
content top