นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (รมว.กระทรวงพลังงาน) เปิดเผยว่า อาจเกิดวิกฤติราคาน้ำมันแพงอีกครั้งหลังเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้น ตัวดีขึ้น และเป็นไปได้ยากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดต่ำกว่าระดับ 30 -40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ขณะที่ปริมาณสำรองพลังงานของโลกเริ่มลดลง จะเหลือใช้ได้อีก 30-40 ปีข้างหน้า ก๊าซธรรมชาติเหลือใช้ได้อีก 60-70 ปี และถ่านหิน เหลือใช้ได้อีก 147 ปี รัฐบาลจึงเร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง โดยตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้า (PDP) ระยะ 15 ปี จะผลักดันการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นให้ได้ ร้อยละ 20 ภายในปี 2565 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 6.4

สถิติราคาน้ำมัน

สถิติราคาน้ำมัน (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)

Read More