content top

UVAN คาดกำไรเพิ่มขึ้น ๙.๕% (๗๒๐ ล้านบาท)

นักวิเคราะห์คาดการณ์ เอลนิโน ในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. ที่ทำให้ ASEAN แห้งแล้ง ส่งผลให้ผลิตผลของปาล์มออกมาจำกัด ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวขึ้น และดันกำไรของ บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม (UVAN) เพิ่มขึ้น ๙.๕% (๗๒๐ ล้านบาท)

ข้อมูลอ้างอิง: นสพ.ข่าวหุ้น ๑๙ มิ.ย. ๕๒

Read More

UVAN คาดรายได้ปีนี้โตเท่าตัวจากปีก่อน

จอห์น เคลนดอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN กล่าวว่า คาดว่ารายได้ปีนี้น่าจะโต ๑ เท่าตัวจากปี ‘๕๐ ที่ทำได้ประมาณ ๔.๕ พันล้านบาท ซึ่งในงวด ๙ เดือนบริษัทฯ ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ๑.๓๘ พันล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรอยู่ที่ ๓๓๘ ล้านบาท

แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปีหน้า Net Profit Margin อาจจะลดลง เพราะความต้องการรวมถึงราคาน้ำมันปาล์มก็ปรับตัวลดลง

แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ก็มีการกระจายรายได้ ทั้งในส่วนของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไบโอแก๊ส การผลิตเมล็ดปาล์มส่งออก และธุรกิจน้ำมันปาล์ม รวมถึงธุรกิจอื่นๆ จึงน่าจะช่วยในภาวะที่ราคาน้ำมันปาล์มปรับตัวลดลง

Read More

UVAN ปันผลระหว่างกาล ๒.๕๐ บาท

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีผลกำไรสุทธิ 522.50 ล้านบาทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ของปี 2551 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปี 2551 หุ้นละ 2.50 บาท

* ครึ่งปีแรกปันผล ๕ บาท รวมกับปันผลไตรมาศ ๓ อีก ๒.๕๐ บาท รวม ๓ ไตรมาศก็ ๗.๕๐ บาทแล้ว ลุ้นสิ้นปีอีกรอบ ถึงแม้ราคาน้ำมันปาล์มจะอยู่ในช่วงขาลงก็ตาม

Read More

UVAN ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ และ ๙ เดือนแรกของ ‘๕๑

* ข้อมูลที่ UVAN นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ได้รับ 522.5 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 339.4 จาก 118.9 ล้านบาท ซึ่งได้รับในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.27 บาท เป็น 5.56 บาท

สำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2551 ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีได้รับ 1,382.6 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 308.7 ซึ่งได้รับ 338.4 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3.60 บาท เป็น 14.71 บาท

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการข้างต้น ได้แก่
 1. ผลผลิตปาล์มสดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสวนของบริษัทฯ
 2. การใช้กำลังการผลิตในระดับสูงเนื่องจากปริมาณรับซื้อผลปาล์มสดที่มากขึ้น
 3. ราคาน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
 4. ความต้องการเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมของยูนิวานิชที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ และรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

Read More

UVAN ปันผล 5 บาท/หุ้น

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ผลประกอบการของ UVAN ออกมาดีตามที่คาดการณ์ไว้ แถมบอร์ดผู้บริหาร ปันผลได้อย่างสมน้ำ สมเนื้อทีเดียว

หลังจากนี้ต้องดูครึ่งปีหลังกันต่อว่า หน้าฝนนี้ จะส่งผลกับปาล์มสดอย่างไรบ้าง รวมถึงราคาของปาล์มจะไปในทิศทางไหน

ในขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มลดลง จะทำให้กระแสของพลังงานทางเลือกลดลงหรือไม่

บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม ได้แจ้งรายละเอียดผลประกอบการไตรมาศที่ 2 ของปี 2551

การจ่ายเงินปันผล

 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรกของปี 2551 หุ้นละ 5 บาท จำนวน 94,000,000 หุ้น
 • ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00 น.
 • จ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2551
 • เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด

เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

ผลผลิต

 • ผลปาล์มสดจากสวนบริษัทฯ สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 65.9% ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสภาวะอากาศที่ดีในช่วงสองปีก่อนหน้านี้และผลผลิตที่สูงมากจากพันธุ์ปาล์มลูกผสมรุ่นใหม่จากพื้นที่ปลูก ทดแทนในสวนของบริษัท
 • ปริมาณผลปาล์มสดที่รับซื้อจากบุคคลภายนอก สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 44.1% ปาล์มน้ำมัน ให้ผลผลิตสูงในพื้นที่รับซื้อของบริษัทรวมทั้งพื้นที่ปลูกใหม่เริ่มให้ผลผลิตเป็นครั้งแรก
 • ปริมาณผลปาล์มสดที่ส่งเข้าทำการผลิตโดยรวมสูงกว่าครึ่งปีที่แล้ว 47.3% อย่างไรก็ตามปริมาณการ ผลิตน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าปีที่แล้วเพียง 43.1% อันเป็นผลมาจากอัตราการสกัดน้ำมันที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จากผลปาล์มสดรับซื้อที่มีปริมาณสูง

กล้าปาล์ม

การขาย

 • ราคาขายเฉลี่ยน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 65.3% รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยน้ำมันเมล็ดในปาล์มสูงกว่า 80.7% ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและเชื้อเพลิงชีวภาพ
 • ยอดขายจากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ปาล์มของบริษัทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของที่แล้ว 64.3% ซึ่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของบริษัทเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสองแห่งของบริษัท ได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 และเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แล้ว
 • รายได้จากการขายในครึ่งปีแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.718 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 109.6%

โรงงาน

กำไรสุทธิ

 • ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ได้รับ 573.8 ล้านบาท สูงขึ้น 387.1% จาก 117.8 ล้านบาท (YoY) กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.25 บาท เป็น 6.10 บาท
 • ครึ่งปีแรกของปี 2551 ผลกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีได้รับ 860.2 ล้านบาท สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว 292.0% ซึ่งได้รับ 219.4 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2.33 บาท เป็น 9.15 บาท

Export Facilities

ภาพประกอบนำมาจากเว็บไซต์ www.univanich.com

Read More
content top