ดวงจันทร์ขณะผ่านใกล้เคราะห์สว่าง 4 ดวงในเดือนมิถุนายน 2552 (ดวงจันทร์ในภาพใหญ่กว่าขนาดจริง เมื่อเทียบตามมาตราส่วน)

Read More