ช่วงนี้ Malware กระจายตัวผ่านแชร์ไฟล์ และ Flash Drive โผล่ออกมาเยอะจริงๆ คงเห็นว่า มีผู้ใช้ Flash Drive กันมาก เลยใช้เป็นพาหะในการแพร่ไวรัสเสียเลย

อาการที่ฮิตๆกันอยู่ในช่วงนี้คือ
– มันจะหยุดการเข้าถึงบางเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมป้องกันไวรัส ทำให้เราเข้าไปหาข้อมูลไม่ได้
– หยุดการทำงานบางเซอร์วิสของระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
– ใช้โปรแกรมต่างๆ ไม่ได้ (เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel) พอเปิดโปรแกรมใช้งาน มันก็จะปิดตัวเองในบัดดล

ปัญหาคือว่า Malware ออกมาเยอะ และพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ จนบรรดาซอฟต์แวร์ป้องกัน พัฒนาให้ตรวจเช็ค และฆ่าไวรัสไม่ทันต่อเหตุการณ์ กว่าจะเช็คเจอ Malware ก็เพ่นพล่านเต็มไปหมดแล้ว

คำแนะนำ
– ถ้าจำเป็นต้องใช้แชร์ไฟล์ หรือ Removable Drive (เช่น Flash Drive, DVD, CD) ต้องติดตั้งโปรแกรมที่ช่วยตรวจเช็ค Malware หรือป้องกัน Autorun โดยด่วน เช่น
Panda USB and AutoRun Vaccine เป็น Free Software ที่ช่วยปิดการใช้งาน Autorun
Kaspersky ซอฟต์แวร์ที่ช่วยป้องกัน Malware รวมถึงการสแกน Flash Drive ก่อนการใช้งาน
Norton – Removal Tools ต้องเลือกเป็นรายตัวเลยว่า ต้องการจัดการกับไวรัสตัวไหน

Read More