โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ผลักดันโปรเจ็กต์นี้เป็นผลสำเร็จ ท่ามกลางคำวิพากย์ วิจารณ์อย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของ

  • การใช้เงินงบประมาณมากเกินความจำเป็น
  • การคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ
  • Project Plan ที่มีรายละเอียดน้อยมาก (โมดูลละ 16 หน้ากระดาษ)
  • วิธีการที่ใช้ดำเนินโครงการแบบ การศึกษาไปทำไป (Design – Build)
  • ไม่มีการศึกษาโครงการ ก่อนเริ่ม เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  • ทำไมแผนโครงการของไจก้าและหน่วยราชการ ที่เสนองบฯ 1.9 แสนล้าน ถึงไม่ถูกเลือกใช้ ในขณะที่แผนของรัฐบาลยังไม่มีรายละเอียด
  • Read More