content top

ปัญญ์ – ไหว้พระที่ อยุธยา

ปัญญ์ อายุครบ ๘ เดือนแล้ว พา ปัญญ์ ไปไหว้พระที่ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น คือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๑ (สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง) พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา

ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอาราม นามว่า วัดป่าแก้ว (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓)

ต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากสำนักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรีลังกา คณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็น สมเด็จพระวันรัตน มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมี ตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ
ดูต่อ…

Read More

ปัญญ์ – ปลายฝน ที่ ภโวทัยรีสอร์ต ราชบุรี

๒๕ – ๒๖ ต.ค. ๕๑ ที่ผ่านมา พา ปัญญ์ ที่จะอายุครบ ๘ เดือน ในวันที่ ๓ พ.ย. นี้ ไปเที่ยวพักผ่อน เปิดหู เปิดตา ที่ ภโวทัยรีสอร์ต สวนผึ้ง ราชบุรี

ดูต่อ…

Read More

วิกฤติน้ำท่วมของโลก

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายประเทศต้องพบกับภาวะน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนัก และในบางประเทศเกิดพายุพัดถาโถมเข้ากระหน่ำ ทำให้มีผู้ได้รับความเดือนร้อนมากมาย และมีอีกจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิตไป

 • ไทย ทางตอนเหนือของไทย มีฝนตกหนักช่วงเสาร์ อาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้มีน้ำท่วมในหลายจังหวัด
 • ฟิลิปปินส์ เกิดแผ่นดินถล่มทางตอนใต้ของ ฟิลิปปินส์ ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 50,000 ราย มีผู้สูญหาย 25 ราย
 • มาเลเซีย ฝนตกหนักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำท่วมที่ เคดาห์ และปีนัง
 • อินโดนีเซีย ผู้คนใน Cengkareng ทางทิศตะวันตกของกรุงจาร์กาตา ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
 • บังคลาเทศ ชาวบ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของเมืองดาร์กา ต้องพบกับสถานะการณ์น้ำท่วม มีผู้เดือดร้อนนับพัน
 • อเมริกา พายุพัดโหมกระหน่ำ ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันเทนนิส US Open ทำให้คู่ตัดเชือกระหว่าง นาดาล กับ ยอร์กโควิช ต้องเลื่อนออกไป
 • ฮาอิติ พายุเฮอร์ริเคน Ike พัดเข้าฮาอิติ จนทำให้น้ำท่วมใน Mirebalais (ทางตอนเหนือของ Port-au-Prince) มีผลสะพานข้ามแม่น้ำ Tombe พัง, พบผู้เสียชีวิต 48 ราย
 • คิวบา พายุเฮอร์ริเคนพัดเข้าด้วยความเร็วกว่า 220 กม./ชม.
Read More

ESSO ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บ.

นายจิม โมฮั้น แองโชนี กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO) เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 กันยายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา

โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะมีขึ้นภายในวันที่ 26 กันยายน 2551

Read More

เข้าคอร์ส MIT ผ่าน OpenCourseWare

อันนี้บันทึกไว้เป็นแหล่งความรู้ของ ลูกปัญญ์

OpenCourseWare เป็นแหล่งความรู้แบบ Open Source ของ Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยมหาวิทยาลัยจะนำหลักสูตรที่สอน มาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนทั้งโลกสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้น

ซึ่งแนวคิดแบบนี้ เป็นแนวคิดของโลกหลังสังคมฐานความรู้ (Post Knowledge Society) ที่มองถึงการนำ ความรู้ และคุณธรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนสังคม มองข้ามการแข่งขันทางธุรกิจ ไปสู่การร่วมสร้างสรรค์ทางสังคม
(บางส่วนอ้างอิงจากหนังสือ โลกพลิกโฉม ความมั่งคั่งในนิยามใหม่ ของ สุวิทย์ เมษินทรีย์)

หลักสูตรที่เขานำมาเผยแพร่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิ สถาปัตย์ฯ, เคมี, จิตวิทยา, สิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ศิลปการดนตรี, นิวเคลียร์ และอีกมากมาย รวมถึงหลักสูตรบริหารของ Sloan School of Management อันลือชื่อ

ลองแวะเวียนไปเปิดสมองได้ที่: MIT – OpenCourseWare

ส่วนที่ MIT – OpenCourseWare โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นี่จะเป็นบางส่วนของ MIT – OpenCourseWare โดย จุฬาฯ ได้นำมาปรับหลักสูตรเป็นภาษาไทย ขณะนี้ยังเน้นไปที่ วิศวะ และคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก

Read More

สงคราม รัสเซีย – จอร์เจีย

หลังจากที่ รัสเซีย ส่งทหารบุกเซาท์ ออสเซเทีย จอร์เจีย ทั้งรถถัง กำลังพล การโจมตีทางอากาศ รวมถึงส่งกองเรือไปปิดล้อมทางออกทะเล ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

ประเด็นของความขัดแย้งครั้งนี้เกิดจาก รัสเซีย บอกว่า ประชาชนใน ๒ รัฐของจอร์เจีย (เซาท์ ออสเซเทีย และอับคาเซีย) ต้องการแยกเป็นรัฐอิสระออกจากจอร์เจีย ในขณะที่จอร์เจีย (ที่มี อเมริกา คอยหนุนหลัง เนื่องจากต้องการควบคุมเสถียรภาพเส้นทางส่งน้ำมันที่ผ่านจอร์เจีย) ยืนยันว่า ยอมไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่จะต้องเสียดินแดนไป

๑๒ ส.ค. ๕๑:
   – ฝรั่งเศส เริ่มเข้ามามีบทบาทเจรจาให้มีการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่

๑๔ ส.ค. ๕๑:
   – จอร์จ ดับเบิลยู บุช (ประธานาธิบดีของสหรัฐ) ออกมาเรียกร้องว่า รัสเซียต้องเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจอร์เจีย

๑๔ ส.ค. ๕๑:
   – โปแลนด์ ลงนามในข้อตกลงโล่ขีปนาวุธกับสหรัฐแล้ว ในข้อตกลงสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่โปแลนด์ หากมีภัยคุกคามจากประเทศที่สาม

นอกจากนี้ สหรัฐยังจะตั้งฐานทัพไว้ในโปแลนด์เป็นการถาวร หากเป็นไปตามแผนคือ ติดตั้งขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธ ๑๐ ลูกในโปแลนด์ และอุปกรณ์เรดาร์ตรวจจับในสาธารณรัฐเช็ก ในช่วงปี ค.ศ. 2011 – 2013

๑๖ ส.ค. ๕๑:
   – ดมิทรี เมดเวเดฟ (ประธานาธิบดีของรัสเซีย) ได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับจอร์เจีย ข้อตกลงมีเนื้อหาให้ยุติกิจกรรมทางทหารทุกประเภท และทหารของรัสเซีย กับจอร์เจียจะต้องถอนกำลังกลับไปในพื้นที่ของตนเอง (แต่ยังไม่มีการถอนกำลังแต่อย่างใด)

   – พล.อ.อนาโตลี โนโกวิตซิน (รองเสนาธิการทหารรัสเซีย) ประกาศสงวนสิทธ์ที่จะโจมตี โปแลนด์ (เพื่อนบ้าน) ด้วยนิวเคลียร์ เพราะโปแลนด์ ตกลงจะประจำการขีปนาวุธสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกัน

นั่นหมายถึง นับจากนี้ ความตึงเครียดในยุโรปตะวันออก จะเขม็งเกลียวอย่างยิ่ง

Read More

AYF เปิดขายกองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนซ์ไทยโน้ทพลัส 6M1

บลจ. อยุธยา บลจ. อยุธยา (AYS) เปิดโอกาสให้เงินออมเพิ่มค่ามากขึ้น ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีกับ กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนท์ไทยโน้ทพลัส 6M1

ผลตอบแทน ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐% ต่อปี * มีเงื่อนไขของการจ่ายผลตอบแทน ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆ

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน:
   – หุ้นกู้ระยะสั้น / ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT, AA+ / FITCH)
   – หุ้นกู้ระยะสั้น / ธนาคารกสิกรไทย (KBANK, AA / FITCH)
   – ตั๋วแลกเงิน / ธนาคารธนชาต (TBANK, A / FITCH)
   – ตั๋วแลกเงิน / ธนาคารทิสโก้ (TISCO, A / FITCH)
   – ตั๋วแลกเงิน / บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC, A / TRIS)

อายุกองทุน ๖ เดือน

ระยะเวลาเปิดขาย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ ส.ค. ๕๑

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่เว็บไซต์ กองทุนเปิดอยุธยาเอ็นแฮนท์ไทยโน้ทพลัส 6M1

* ความเสี่ยงเป็นของผู้ซื้อเสมอ ต้องอ่านข้อมูลให้ดีๆ

Read More

ING จัดโปรโมชั่น LTF-RMF ถึงสิ้นปี ๕๑

บลจ.กองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ING จัดโปรโมชั่นลงทุนในกองทุน LTF – RMF ตั้งแต่ ๒ ก.ค. – ๓๐ ธ.ค. ๕๑ รับบัตรเติมน้ำมัน PTT Cash Card มูลค่า ๖๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขการลงทุน


Promotion RMF, LTF ของ ING
Read More

ING เปิดขาย International Income 3M3

บลจ.กองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) ING เปิดขายกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล อินคัม 3M3 เปิดเสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ๑๑ – ๑๘ ส.ค. ๕๑

 • นโยบายการลงทุน เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่ลงทุนในตราสารทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดย ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/หรือสถาบันการเงินในต่างประเทศ

  โดยตราสารดังกล่าว ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตราสารส่วนใหญ่ที่กองทุนลงทุนจะมีอายุคงเหลือประมาณ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงทุน

 • ผลตอบแทน ไม่น้อยกว่า ๓.๘๖% ต่อปี *มีเงื่อนไขของการจ่ายผลตอบแทน ต้องอ่านเงื่อนไขดีๆ
 • อายุโครงการ ๓ เดือน ไปหมดอายุ ๒๕ พ.ย. ๕๑
 • การป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐%
 • หมายเหตุ กองทุนนี้เอาเงินไปลงทุนตราสารต่างประเทศ (Emirates Bank, Bank of Scotland, ABN, Korean Development Bank, Export Import Bank of Korea, Industrial Bank of Korea และ Kookmin Bank)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: ๐-๒๖๘๘-๗๗๗๗ กด ๒ หรือดูได้ที่ II3M3

* ความเสี่ยงเป็นของผู้ซื้อเสมอ ต้องอ่านข้อมูลให้ดีๆ

Read More
content top