สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ แถลงผลการการวิจัย การศึกษานอกรอบพิเศษ เรื่อง (วิ)วาทกรรมสมัครกับสื่อ โดยสมาคมนักข่าว เพื่อศึกษา พฤติกรรม แบบแผน และกลวิธีการสื่อสาร ของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อสื่อมวลชน ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน จนถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๕๐ – เม.ย. ๕๑)

โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยจากรายการข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือในรายการนายกสมัครพบประชาชน

พอสรุปได้ว่า กลยุทธ์การสื่อสารที่สมัครใช้ คือ

  • ทำให้การสื่อสารสองทาง กลายเป็นการสื่อสารทางเดียว
  • ใช้ภาษาข่มขู่ รุนแรง ดุเดือด การเลี่ยง/เบี่ยงเบน/บิดเบือน/ทำให้หลงประเด็น
  • พูดความจริงบางส่วน หรือพูดความไม่จริงบ่อยๆ
  • ทำให้ชอบธรรมกลายเป็นความไม่ชอบธรรม
  • ลดทอนน้ำหนักของประเด็นคำถาม
  • สร้างเรื่องใหม่ขึ้นมากลบเกลื่อนประเด็นสำคัญ ด้วยการใช้เทคนิคการสร้างบท(วิ)วาทกรรมกับสื่อมวลชน

ข้อมูลเพิ่มเติม อ่านได้จากเอกสาร

Read More