เพิ่งรู้ว่า กรณีที่เราจด Domain Name กับ Registrar อื่น และมาใช้บริการ Hosting ของ GoDaddy นั้น เราสามารถแก้ Zone File, DNS ได้เหมือนกัน

วิธีการคือ
– ไป Set ค่า Name Server ให้เป็นของ GoDaddy โดยใช้ค่า mns01.domaincontrol.com, mns02.domaincontrol.com
– แล้วไปจัดการค่าต่างๆ ของ Zone File ได้จากเมนู Off-site DNS.

อ้างอิงจากคำตอบของทีม Support ของ GoDaddy
If you registered your domain with another registrar, you can still manage your domains through us using the Off-site DNS feature in our Domain Manager. You add your domains and change your nameservers at your current registrar (mns01.domaincontrol.com and mns02.domaincontrol.com), and then you can manage your zone files and records through Off-site DNS. For more information about managing your zone files, see the help topics in Working with Total DNS.

* แนะนำเว็บ www.imart.in.th

Read More